Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start:farsi

ما به شدت کار میکنیم تا تمامی معلومات مهم را به زبانهای مختلف خدمت شما قرار دهیم-ما را درک نمایید. اگر میتوانید در قسمت ترجمانی ما را کمک نمایید از طریق ایمیل زیرین با ما تماس بگیرید: kontakt@corona-soli-hamburg.org

SOLIDARISCH GEGEN CORONA


همشهریان عزیز،

در شرایط موجود شیوع ویروس کرونا SARS-CoV 2 میخواهیم همدیگر را کمک متفابل نماییم، به ویژه کسانی را که به گونهٔ مستقیم یا غیر مستقم از این ویروس یا اقدامات جلوگیری ار این ویروس مواجه شده اند. به طور مثال کسانی که باید خرید نمایند، سگ شانرا بیرون ببرند، اطفال را مراقبت کنند، تبادله اشیای مورد نیاز روزمره وغیره. در این صفحه معلومات در مورد کمک های خودی „داوطلبانه“ را جمعبندی مینماییم و تأمین رابطه با نهاد ها و اداره های مربوطه که افراد و گروه ها را میتوانند در شایط موجود کمک نمایند، مینماییم.

ما در مقابل ترس ایجاد شده از ویروس کرونا و انزوا، متحدانه با تبادل نظر در خدمت همه شهروندان هامبورگ و همسایه های مان خواهان تقویت همبستگی میباشیم!

به عوض اخبار غلط، شایعات و ایجاد ترس به آرامش، فکت ها و همبستگی تکیه میکنیم.

رنگ پوست، جنسیت، تمایلات جنسی وغیره در شرایط بخصوص موجود مانند „شرایط نورمال“ باید کمترین نقش را داشته باشد!

لطفا در مور اشخاص و افرادی که تیلفون هوشمند ندارند، از امکانات تخنیکی محروم اند، جسماو یا مشکل زبان دارند، خانه ندارند تا به آنجا پناه ببرند و یا در تجرید و انزوا قرار دارند و خود را کاملا تنها احساس میکنن نیز فکر نمایید.

ما با ابتکار هستیم، بگذار همستگی خود را نشان دهیم!

متحدانه مشکلات پیشرو را پُشت سر خواهیم گذاشت.


رهنمود برای مددرسانها

چهار قاعدهٔ اساسی:

ـ اگر فردی در معرض خطر را کمک میکنید، حتما قواعد اساسی بهداشت و نظافت را مراعت نمایید! یعنی اینکه؛ به گونهٔ منظم دستان تانرا بشویید، اجناسی را که در خریطه ساخته شده از پارچه „تکه“ باخود دارید بیرون دروازه بگذارید و…

ـ در یک محله یا حوزه بطور مثال همسایگی خود کمک کنید.

ـ تعداد کمی را اما مداوم کمک کنید؛ بطور مثال اگر میخواهید از طفل ها مراقبت کنید، یک فامیل را پیدا کرده و صرفا همان فامیل را کمک نمایید.

ـ بقدر ممکن ملاقات ها را محدود سازید به استثنای کسانی که با ایشان زیر یک سقف زندگی میکنید و کسانی را که میخواهید کمک کنید.

در اینجا میتوان رهنمود مفصل در زمینه اینکه چگونه میتوان بدون اینکه دیگران را در معرض خطر قرارداد، کمک کرد:

Basis-Hygiene-Tipps Persisch

شمارهٔ تیلفونهای مهم

سوالهای مستقیم در رابطه به کرونا:

شمارهٔ معلومات شهر هامبورگ 040428284000

اگر شک با دلیل موجه دارید که مصاب به ویروس کرونا شده اید: 040116117

شمارهٔ تیلفون مشکلات خانوادگی:

مشکلات روانی: 08001110111

شمارهٔ کمک در صورت خشونت در مقابل زنان: 0800116016

شمارهٔ کمک برای طفل ها و نوجوانان: 116111

شماره برای والدین: 08001110550

محافظت از طفل ها-هامبورگ: 040428637009

شمارهٔ کمک به همسایه ها:


Hamburg: 017629208918
Harburg: 017668663113
St. Pauli: 015227210682
Veddel: 015202563582
Wilhelmsburg: 015733859764
Münzviertel: 015210816889

گروه های تلگرام

در سطح کشور، شهر ها و محله ها گروپ های (تیلگرام) برای تأمین روابط بین همسایه ایجاد شده. تا جایی که ما میدانیم بیشتر این گروپ ها تا اکنون به زبان آلمانی تأمین رابطه مینمایند. با آنهم کوشش کنید به زبان خودتان سوال ها و تبصره های تانرا بنویسید، یقینا جواب بدست میاورید و گروپ های جدید را پیدا میکنید.

وقتی شامل گروپی میشوید، لطفا خبر ثبت شده در سرلوحه گروپ را مطالعه نمایید تا باشد از سؤتفاهم، پُست ها و سوال های تکراری جلوگیری شود.

در گروپ شامل شوید👍و دوستان تانرا دعوت نمایید!

طریقهٔ شامل شدن:

آپ تیلگرام را دونلود نمایید: telegram.org

.تیلگرام را میتوان از تیلفون هوشمند، کمپیوتر و لاپ تاپ استفاده نمود.

در آخرین قدم از طذیق لینک انتخاب شده میتوانید شامل گروپ شوید.

Links: iOS, Android, Mac OS, Windows. Linux

Hamburg solidarisch gegen Corona:

https://t.me/hamburg_gegen_corona

Hier gibt es auch die NEWSLETTER der Hamburgweiten Telegram Gruppe:

Nr.1/dt Nr.1/en Nr.2/dt Nr.2/en

Stadtteil-Gruppen in Hamburg
- Aumühle Wohltorf und Umgebung
https://t.me/aumuehle_gegen_corona
-Alsterdorf: https://t.me/alsterdorfSOLIDARISCH
- Alstertal/Walddörfer: https://t.me/SoliAlstertalWalddoerfer
- Altona: https://t.me/altona_solidarisch
- Altona Altstadt: https://t.me/altona_altstadt_solidarisch
- Altona Nord: https://t.me/altona_nord_solidarisch
- Barmbek: https://t.me/BarmbeksolidarischgegenCorona
- Bergedorf: https://t.me/joinchat/Mskfghs4klsHNaTBRcOVuQ
- Billstedt: https://t.me/billstedt_hilft_sich
- Eidelstedt: https://t.me/Eidelstedt_hilft_sich
- Eilbek/Barmbek-Süd: https://t.me/eilbekbarmbek
- Eimsbüttel: http://t.me/eimsbuettel_solidarisch
- Eppendorf: https://t.me/eppendorf_solidarisch
- Grindel/Rotherbaum: https://t.me/joinchat/J7C8fhigPG_LGEwBaTuG0A
- Hamm/Hammerbrook/Borgfelde: https://t.me/joinchat/EBM20RQ9Clb7wYUVCBdmdw
- Harburg: https://t.me/joinchat/BzZRhxYVvMSxBq-HoGgw0A
- Jenfeld und Umgebung: https://t.me/JenfeldggCorona
- Karo-Viertel: https://t.me/Karoviertel_solidarisch
- Klein-Borstel: https://t.me/klein_borstel_gegen_corona
- Münzviertel: https://t.me/joinchat/GcQ9kBtsmhwA1MQ5iBpDGg
- Neustadt: https://t.me/Neustadt_gegen_corona
- Ohlsdorf/Fuhlsbüttel: t.me/ohlsdorf_fuhlsbuettel
- Ottensen: https://t.me/ottensen_solidarisch
- Rahlstedt: https://t.me/RahlstedtSolidarisch
- Rothenburgsort: https://t.me/rothenburgsort_solidarisch
- Schanze: https://t.me/schanze_solidarisch
- Stellingen: https://t.me/joinchat/F1Aa_RiZ6bsczUmwHYqlbA
- St. Georg: t.me/stgeorg_soli
- St. Pauli: https://t.me/StPauliCorona
- Tonndorf: https://t.me/TonndorfggCorona
- Veddel: https://t.me/veddel_solidarisch
- Wandsbek: https://t.me/Wansbek_Soli_Corona
- Wilhelmsburg: https://t.me/joinchat/BS9S2hlNDW4xPROFP8UNhA
- Nachbarschaftshilfe Wilhelmsburg https://t.me/joinchat/OFDEbUAWCj62FScJyMbZhQ
- Winterhude: https://t.me/winterhudegegencorona

Thematische Gruppen:
- Gruppe für Selbstständige: https://t.me/selbststaendigHamburgCorona

- Diskussionsgruppe Hamburgweit (über Seriösität von Quellen, Umgangsformen in der digitalen Kommunikation etc.) : https://t.me/diskurs_solidarisch

فیس بوک

- Veddel Solidarisch

- St Pauli Solidarisch

- Corona Hilfe Hamburg

Sagt gerne Bescheid, wenn ihr noch weitere facebook-Gruppen oder -Seiten kennt, die hier aufgelistet werden könnten! kontakt@corona-soli-hamburg.org

Wir arbeiten daran alle wichtigen Informationen mehrsprachig zur Verfügung zu stellen. Vieles gibt es aber schon, deswegen verweisen wir an dieser Stelle weiter:

Informationen und aktuelle Neuigkeiten in verschiedenen Sprachen unter:
https://www.welcome-united.org/de/corona-informationen/

Corona - Informationen und praktische Hinweise
http://corona-ethnomed.sprachwahl.info-data.info/

Allgemeine Infos zu Corona im Handbook Germany
https://handbookgermany.de/de.html

Informationen im leichten Deutsch
https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/empfehlungen-zu-covid-19-corona-virus/

Die Integrationsbeauftragte des Bundes stellt Transkripte in verschiedenen Sprachen von Ansprachen und Ankündigungen der Bundesregierung online:
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus

Informationen in leichter Sprache
https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/empfehlungen-zu-covid-19-corona-virus/

Spiegel NEWS

- Türkisch

- Englisch

Basis-Informationen zu Hygiene, FAQs und empfohlenes Verhalten:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html

Fachinformationen:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

Pressemitteilungen des Bundesgesundheitsministerium:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2020.html

Pressemitteilungen, Informationen, Adressen der Stadt Hamburg:
https://www.hamburg.de/coronavirus/


Videos

Video zum richtigen Händewaschen

Video zum richtig Niesen

Video Corona für Kinder

Animation zur Folge von Kontaktverminderung

Open up the hotels

Material zum Ausdrucken

Flyer mit grundlegenden Infos zum download
https://www.mimi-bestellportal.de/corona-information/

Plakate mit Hygiene-Hinweisen auf verschiedenen Sprachen:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hygiene-advice-1730352

Plakat Hamburger Soli Hotline

Plakat Notrufnummern

Plakat zur Unterstützung der Krankenhausbewegung

Nähanleitung Mundschutz

Übersicht Projekte für Wohnungslose

Tipps für WGs und Haushalte

Plakate Nachbarschafts-Gruppen

📄 Das erste mehrsprachige Infoplakat von Veddel solidarisch:

polimehrsprachig.jpg
http://poliklinik1.org/veddel-hotline

Wilhelmsburg Solidarisch

Beispiel Nachbarschaftsbrief

Beispiel Aushang Nachbarschaft Mehrsprachig


سیاسی

خواست ما

1- لغو خصوصی سازی سیستم صحی-بهبود شرایط کار و پرداخت بیشتر مُزد کار/معاش!

2- آزمایش و مراقبت مجانی برای همه!

3- توقف اخراج های جبری از خانه ها، قطع آب و انرژی!

4- کمک به کارگران کار های مشکل و خطرناک که بدون (بدست آوردن مُزد) کار مینمایند، همچنان مؤسسات مستقل فرهنگی. کمک ها نباید صرفا به شرکت های بزرگ صورت گیرد!

5- اجنماعی ساختن صنعت داروسازی!

6- جداسازی، اسکان غیر متمرکز „جمعی“ برای پناهجویان- همبستگی بین المللی به جای مرزهای بسته!

بیدار و متحد باشید!

Wir fordern

(erweitert)

 • Entprivatisierung des Gesundheitssystems - Bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn!
 • Tests und Versorgung umsonst und für alle!
 • Vergesellschaftung der Pharmaindustrie!
 • Solidarfonds für prekär Beschäftigte, für die diejenigen, die (unbezahlte) Sorgearbeit leisten, sowie für unabhängige Kulturbetriebe.
 • Bedingungsloses Grundeinkommen für 6 Monate!
 • Stopp von Räumungsklagen, Zwangsräumungen
 • Moratorium für Mietzahlungen, Erlass von Mietschulden und Renditeverzicht!
 • Moratorium für Hypothekenzahlungen!
 • Keine Energie- und Wassersperrungen!
 • Auflösung von Sammelunterkünften wie Lagern und die menschenwürdige Unterbringung!
 • Beschlagnahmung von leerstehenden Wohnungen sowie Ferienwohnungen!
 • Legalisierung von Besetzungen leerstehender Wohnungen und Häuser!

Gesundheits- und Pflege-Sektor

Flucht, Asyl und Migration

Flüchtlingsrat Hamburg - Offener Brief:
https://www.fluechtlingsrat-hamburg.de/

Newsticker von ProAsyl Laufend aktualisierte Informationen:
Newsticker Coronavirus: Informationen für Geflüchtete & Unterstützer*innen

Lampedusa in Hamburg
Lampedusa in Hamburg
Es werden konkret Schlafplätze für obdachlose geflüchtete Menschen in Hamburg gesucht! Angebote bitte an Kan-kilin@systemli.org

Links mit Informationen rund um Asyl und Corona
https://pad.riseup.net/p/InfoForRefugeesCorona

Zu Hause bleiben kann, wer ein zu Hause hat!

oeffnetDieHotels1.jpgoeffnetDieHotels2.jpg

Hotelunterbringung für Obdachlose JETZT! – Kein Corona Ende der Kältehilfe

Corona Schutz für Obdachlose - Dezentrale Unterbringung

Gabenzaun Eimsbüttel
https://t.me/joinchat/OmpCGBwvVm4903XSFmOdWw
https://www.instagram.com/p/B-FOHufHl9S/?igshid=1tk5tvpbgia7y

Hamburger Obdachlosen Hilfe

https://www.facebook.com/groups/HamburgerObdachlose/

Lampedusa in Hamburg
Lampedusa in Hamburg
Es werden konkret Schlafplätze für obdachlose geflüchtete Menschen in Hamburg gesucht! Angebote bitte an Kan-kilin@systemli.org

Überblick Adressen und Gruppen zu Wohnnugslosenprojekten.

Festung Europa auch in Corona-Zeiten bekämpfen!

Schaut auch auf die Zustände an den europäischen Außengrenzen und auf die innereuropäischen Unterkünfte, dort werden Menschen eingesperrt und sich selbst überlassen. Es fehlt an medizinischer Grundversorgung, Nahrungsmitteln, Perspektive und der Polizeiapparat handelt überall immer aggressiver. Es sollte nicht nur in schweren Zeiten, aber besonders dann, Solidarität mit Menschen in Notsituationen geben. Alle zur Verfügung stehenden Mittel, sollten genutzt werden um diesen Menschen zu helfen. Stattdessen werden die Repressalien größer und der „Hauptsache ich-Gedanke“ gibt Nährboden für rechtes Gedankengut, Autoritarismus und diffuse Ängste.

Deshalb der Appell an alle:
Unterstützt besonders Projekte die sich mit diesen Problematiken beschäftigen, werdet nicht müde euer Umfeld zu sensibilisieren, seid solidarisch mit Menschen in wirklichen Notsituationen. Behaltet einen klaren Kopf, vernetzt euch und schaut wachsam auf das Verhalten des Staates.

Hier ein paar Projekte die akut Hilfe brauchen:
(kann gern vervollständigt werden)

https://lesvossolidarity.org/en/donate
https://www.change.org/p/leavenoonebehind-jetzt-die-corona-katastrophe-verhindern-auch-an-den-außengrenzen
https://ohf-lesvos.org/de/spenden
https://noborderkitchenlesvos.noblogs.org
https://seebruecke.org
https://mission-lifeline.de
https://www.fluechtlingsrat.de
https://www.proasyl.de
https://www.womenrefugeeroute.org/latest-news/webinar-leavenoone

https://www.gofundme.com/f/frauensolidaritatandergriechischturkischengrenze?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

Petition fordert Evakuierung der griechischen Lager

Ausnahmezustand!?

Copwatch Hamburg
https://www.facebook.com/copwatchHH/

Gefangenen Gewerkschaft
https://ggbo.de/

Kultur und Arbeit

Bedingungsloses Grundeinkommen statt Direktkrediten

Infos zur rechtlichen Situation von Arbeitnehmer*innen:
Verdi
dgb

Jobcenter und Arbeitsagentur:

Empfehlung: Immer Faxe mit Bildbeweis, Zeugen mit Unterschrift bei Briefkasteneinwurf oder Email und noch zur Sicherheit hinterher zu telefonieren.
Leider verschwinden erfahrungsgemäß immer Unterlagen.

Direkte Kontakte zu den Abteilungen….

… Allgemein jobcenter-team-arbeit-hamburg@jobcenter-ge.de

… Leistungsabteilungsemailadresse Hamburg Mitte: team-arbeit-hamburg.Mitte-X211@jobcenter-ge.de

… Arbeitsvermittler Hamburg Mitte: team-arbeit-hamburg.Mitte-X215@jobcenter-ge.de

… Arbeitsvermittler Norderstraße:team-arbeit-hamburg.Norderstrasse@jobcenter-ge.de

Beratungsstellen

Hier fehlt euch etwas? Schreibt uns gern! kontakt@corona-soli-hamburg.org

start/farsi.txt · Zuletzt geändert: 2020/04/01 16:55 von nina